תוכנית 12 הצעדים, אשר פורסמה לראשונה בספר "אלכוהוליסטים אנונימיים", פותחה על ידי ארגון האלכוהוליסטים האנונימיים (AA) כשיטה לגמילה מהתמכרות לאלכוהול. מאז היא אומצה עבור מגוון התנהגויות כפייתיות והתמכרויות – בין אם התמכרות לחומרים נרקוטיים ואחרים, ובין אם להתמכרויות אחרות כמו להימורים.

למעלה מ-50 תוכניות פותחו במשך 70 השנים האחרונות, כשמיליוני אנשים בכל העולם נהנו ישירות משיטת הריפוי של 12 הצעדים.

חלק ניכר מתהליך 12 הצעדים מתרחש בד' אמותיהן של פגישות הקבוצות האנונימיות, ולכן קשה לבחון אותו בתהליך מבוקר ומדויק. בשל כך, קיים בחלק מהקהילות המדעיות והרפואיות היסוס בהתייחס ליעילות השיטה על פני גישות קליניות אחרות. בכל אופן, אם תשאלו את רוב האנשים שבילו זמן ניכר ב"חדרי הטיפול", הם יאמרו לכם שלא היה להם סיכוי להצליח, בהשוואה לתקופת השתתפות בתוכנית 12 הצעדים.

12 הצעדים בנויים על פרדיגמה של צמיחה אישית שהיהדות מלמדת מזה 3,000 שנה

מעניין ש-12 הצעדים בנויים על פרדיגמה של צמיחה עצמית שהיהדות מלמדת מזה כ-3000 שנה.

הדבר הראשון שבולט כשבוחנים את תוכנית 12 הצעדים הוא שההתנהגות ההתמכרותית מוזכרת רק פעם אחת – בצעד הראשון: "הודינו שאנחנו חסרי אונים מול ה_____ (מלא את החסר) – שאבדה לנו השליטה על חיינו". בשום מקום אחר הצעדים לא מדברים ישירות על ההרגל הכפייתי, משום שמייסדי ה-AA הבינו שכל התמכרות היא מחלה בת 3 היבטים:

  • פיזי: השתוקקות עזה.

  • רגשי: שימוש בהתנהגות כתרופה וכבריחה מהתמודדות עם סוגיות החיים הקשות.

  • רוחני/אינטלקטואלי: אי פנייה לא-לוהים כדי לעצור את ההתנהגות; אמונה עקשנית שאני יכול לעשות זאת בעצמי.

לכן, הפתרונות צריכים לכלול את שלושת היבטי הריפוי האלה:

  • פיזי: הפסקה מוחלטת של הפעולה.

  • רגשי: פיתוח מיומנויות התמודדות בריאות לטיפול במצבים קשים.

  • רוחני/אינטלקטואלי: להבין בענווה שאנו חסרי אונים מול אותה התנהגות, ולבקש מא-לוהים שיעשה עבורנו מה שאיננו מסוגלים לעשות לעצמנו.

חכמינו ז"ל הורו לנו את האבטיפוס היסודי הן לקיום הגלובלי והן לקיום האישי:

"שמעון הצדיק...היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד, על התורה (רוחני/אינטלקטואלי) ועל העבודה (פיזי) ועל גמילות חסדים (רגשי) - פרקי אבות א, ב.

תהליך התשובה (שינוי הדרך לטובה) נעוץ באותם שלושה ממדי הוויה.

  • את האינטלקט אנו יכולים להפנות או לגאווה או לענווה (וקשר עם הבורא).

  • הרגשות יכולים לשרת קנאה ואנוכיות, או אהבת חסד ודאגה לזולת.

  • את האינסטינקטים הפיזיים אנו יכולים לשחרר להשגת סיפוק תשוקות והנאות, או לרסן ולתעל למטרות נעלות יותר.

"רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם" - פרקי אבות ד, כא.

היהדות מלמדת שלאדם יש שלוש מערכות יחסים מתמשכות שבהן הוא חייב להצליח: 1. עם עצמו; 2. עם בני אדם אחרים; 3. עם א-לוהים.

מערכת יחסים עם עצמי, משמעותה הערכה כנה של היתרונות והחסרונות שבאישיותי, מודעות למטרת חיי ולקיחת אחריות על מעשיי.

מערכת יחסים עם אנשים אחרים מתורגמת למימוש תפקידי המיוחד בעולם, בדרך בה אני יכול להועיל לזולת, ומודעות להשפעתי על כל מי שבא עמי במגע.

מערכת יחסים עם א-לוהים מחברת אותי לכוח האינסופי בעולם הזה, לנגיעה באושר המוחלט ומקנה לי יכולת לראות בענווה את מקומי בתוכנית הגדולה של הבריאה.

צעדים 1-3

במבט מבעד לעדשה זאת, נוכל לראות כיצד 12 השלבים פונים אל שלוש מערכות יחסים אלה בתהליך הריפוי.

צעד ראשון: הודינו שאנו חסרי אונים מול ה______, שאבדה לנו השליטה על חיינו.

צעד שני: הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו.

צעד שלישי: החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת א-לוהים כפי שהבנו אותו.

הצעדים מתחילים מתוך מודעות עצמית עזה והודאה בשורש הבעיה – חוסר יכולת לשנות את ההתנהגות בכוח הרצון לבדו, והכרה בתוצאות התנהלותי הנוכחית (צעד ראשון: מערכת היחסים של האדם עם עצמו).

צעדים שתיים ושלוש מתייחסים לקשר של האדם עם א-לוהים, ראשית, להכיר בכך שבורא העולם יכול לשנות את התנהגותי (צעד שני), אם אני אעשה את הצעד הנחוץ (צעד שלישי). במלים פשוטות: "אני לא יכול. הוא יכול. אני חושב שאאפשר לו לעשות את זה."

יש הטוענים בטעות שהודאה בחוסר האונים שלנו עומדת בניגוד לרעיון הבחירה החופשית של היהדות – "אם אני באמת מחליט משהו, אני יכול להתגבר על כל מכשול".

התלמוד לעומת זאת אומר בדיוק את ההיפך. מלמדים אותנו שהיצר הרע שלנו מתחזק ומתחדש מידי יום, ובלי עזרת הא-ל, אין ביכולתנו להתגבר עליו (קידושין ל, ב).

יסוד חשוב ביהדות הוא שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג, ב). האוטונומיה היחידה שיש לנו בעולם הזה היא היראה – לראות את עצמנו ביחס לבורא העולם, בצירוף תחושת היראה הנובעת מהתבוננות זאת. יש לנו את החופש לבחור, אבל רק א-לוהים יכול להחליט אם להניח לבחירה זאת להתפתח בהצלחה למעשה.

פגע ההתמכרות הוא לא פחות מיצר הרע, כפי שהוא מתגלה בבני אדם, ביחס לניסיון המסוים שלהם בחיים. בלי עזרת הא-ל, אנחנו באמת חסרי אונים.

צעדים 4-7

צעד רביעי: ערכנו חשבון נפש מוסרי, נוקב ואמיץ.

צעד חמישי: התוודינו בפני א-לוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של חסרונותינו.

צעד ששי: היינו מוכנים לחלוטין שא-לוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו.

צעד שביעי: ביקשנו ממנו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו.

תהליך ההחלמה ממשיך בחשבון נפש אמיץ ומקיף. הצעד הרביעי מתמקד, בין השאר, בניסיונות היהירות, האנוכיות וסיפוק התשוקות המצויים לעתים קרובות במכור המתייסר בהתנהגותו הכפייתית.

הודאה על מציאות פגמים אלה באישיותנו, בפני עצמנו ובפני א-לוהים, ודיבור עליהם עם אדם המכיר היטב את תהליך הריפוי, חיוניים לשינוי המצב. זה אינו וידוי או חיפוש אחר מחילה, אלא גישה תלת שכבתית של זיהוי והכרה בחסרונות ספציפיים על מנת לעצב תוכנית פעולה יעילה. בהחלט לא מס שפתיים גרידא.

חשבון נפש הוא המפתח לצמיחה אישית על פי היהדות. כדאי לעבוד עם שותף (חברותא) או רב, כדי לדון בבעיות ולתכנן אסטרטגיות לשיפור (צעדים ארבע וחמש: מערכת היחסים של האדם עם עצמו).

בצעדים שש ושבע אנחנו שוב מביטים אל מערכת היחסים של האדם עם א-לוהיו. אנחנו מבחינים שהוא מקור ההצלחה לצמיחה האישית שלנו, ושאנחנו מחויבים ליזום בקשת עזרה.

צעדים 8-10

כיצד נוכל לבקש מא-לוהים שיסלח לנו, אם איננו מוכנים לקחת אחריות על מעשינו כלפי הזולת?

צעד שמיני: ערכנו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם.

צעד תשיעי: כיפרנו על מעשינו במישרין בכל מקום שהדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה היה פוגע באנשים בהם פגענו או באחרים.

צעד עשירי: המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד.

אחריות על האינטראקציה הבינאישית שלנו משורטטת בבהירות בשלושת השלבים האלה. התנהגות התמכרותית עלולה לגבות מחיר רב מהאנשים הקרובים למכור, ואף מאלה הרחוקים ממנו. ההחלמה בחלקה הגדול היא תהליך ריפוי שאינו רק פנימי בתוכנו, אלא גם למערכות היחסים בהן יתכן שפגענו.

המנהג האוניברסאלי של היהודים לזהות קרעים אפשריים בינינו לבין הקרובים אלינו ולבקש סליחה, מאפיין את מעשינו לפני יום הכיפורים. כיצד נוכל לבקש מא-לוהים שיסלח לנו, אם איננו מוכנים לקחת אחריות על מעשינו כלפי אחרים?

צעדים 11-12

צעד אחד עשר: חיפשנו על ידי תפילה והרהורים כיצד לשפר את הקשר המודע שלנו עם א-לוהים, כפי שאנו מבינים אותו. כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת.

צעד שנים עשר: משעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו להעביר בשורה זו ל_______ (מכורים אחרים) וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

הצעדים מסתכמים באחריות קולקטיבית להמשיך להשקיע בקשר האישי שלנו עם א-לוהים, כמו גם בחובתנו החברתית להשתמש בהחלמתנו כדי לעזור לאחרים. במילים פשוטות: "אי אפשר לשמור על זה, אלא אם נותנים את זה". כפי שמסביר הרמב"ם, הרמה הגבוהה ביותר של קיום מצוות אהבת ה', היא לעזור לאחרים לקיים אותה.

אנחנו רואים סיכום של שלוש מערכות היחסים עליהם דיברנו בשני צעדים אחרונים אלה. החלמה ארוכת טווח ויציבה דורשת התמקדות עקבית בהתנזרות פיזית מההתמכרות לחומר או להתנהגות, כמו גם תשומת לב מתמשכת לצמיחה הרגשית והרוחנית. שאננות היא פשע בל יכופר כשמדובר בהתמכרויות.

באמת זהו פסק דין גורלי לכולנו, מכורים או לא. הדבר היחיד הבטוח בחיינו הוא המוות, ולכן כל רגע הוא הזדמנות יקרה לצמיחה. יתכן שהכרה זאת תסיר את המכשול האחרון שמונע מרבים להחליט להשתתף בתוכנית 12 הצעדים.

"כבר יש לי דת, אני לא צריך את זה. זה לא בא ממקורות יהודיים."

מייסדי ה-AA נזהרו מאוד להתרחק מכל דת מסודרת, מחשש להרחיק אלכוהוליסט שהיה יכול להרוויח מהשתתפות בטיפול. הם הבינו שרק דרך מהלך פעולה פיזי, רגשי ורוחני, בני אדם מסוגלים להחלים לכל חייהם ממחלת ההתמכרות הנוראית.

כיהודים, זה בהחלט מתאים לנו. לא, כתחליף לשמירת המצוות שלנו. אלא ככלי לשפר את התנהגויותינו היהודיות ואת הקשר שלנו עם א-לוהים.

האם היהדות כשלעצמה מכילה את הכלים ההכרחיים לצמיחה ושיפור? בהחלט! ובכל אופן, אנשים מכורים יכולים בלי ספק להרוויח מתהליך שעוצב במיוחד ביחס לאתגר העצום, שבמשך זמן רב כל כך תעתע ברבים כל כך. המון יהודים שנכנסו לתהליך הריפוי במאבק מול אינספור סוגי התמכרות, מעידים על שיפור רמת היהדות שלהם, שבאה עם הסרת עננת ההתנהגות הכפייתית.
 

***

מאמר בנושא קרוב:
אבוד - לפעמים לא מספיק להגיע לבור תחתיות.