הפרשה השניה בתורה, פרשת נח, עוסקת בעיקר בסיפור המבול. בעקבות החטאים של האנושות העולם כולו נחרב במבול של גשם, חוץ מתיבה אחת ובה נח, אשתו, בניו ונשותיהם, ונציגים מכל עולם החי.

בסוף הפרשה התורה עוברת לספר לנו סיפור אחר. איך יושבי תבל התאגדו יחד כדי לבנות מגדל גבוה: "וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה-לָּנוּ עִיר, וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם, וְנַעֲשֶׂה-לָּנוּ, שֵׁם:  פֶּן-נָפוּץ, עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ". אבל מה הם באמת רצו לעשות, מה היתה מטרת המגדל? מה הכוונה "נעשה לנו שם פן נפוץ וכו' "? והתגובה של א-לוהים לא מובנת, למה מפריע לו שבונים מגדל עד כדי כך שהוא מתערב ומבלבל את השפות שלהם ומפזר אותם ברחבי הגלובוס?

התלמוד במסכת סנהדרין (קט, א) מביא את מה שקרה שם מאחורי הקלעים: "נחלקו לג' כיתות (קבוצות). אחת אומרת – נעלה ונשב שם; ואחת אומרת – נעלה ונעבוד עבודת כוכבים; ואחת אומרת – נעלה ונעשה מלחמה. זו שאומרת נעלה ונשב שם, הפיצם ה'. וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה, נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין. וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים, 'כי שם בלל ה' שפת כל הארץ (בראשית יא, ט)' ".

הפקת לקחים מהמבול

הרב חיים ירמיהו פלנסברג ז"ל (בספרו "דברי ירמיהו" – חי לפני בערך 150 שנה), מסביר שהעולם אחרי המבול נחלק באופן טבעי לשלש קבוצות – לשלש משפחות. צאצאי יפת, צאצאי חם וצאצאי שם – שלושת הבנים של נח. האנושות כולה באותו זמן חיה תחת הצל של המאורע ההיסטורי, הטרגדיה הגדולה ביותר אי פעם שמחקה כמעט את כל החיים מעל פני האדמה. לא ניתן היה להתעלם ממה שהיה והם הרגישו צורך לעשות משהו כדי לזכור ולהנציח את המבול. לשם כך הם התחברו יחד והתאחדו במטרה משותפת לבנות מגדל גדול מאוד שישמש כדי להנציח את המאורע המשמעותי.

מה היה ההסבר שלהם לארוע כל כך חריג? כאן כבר היו הבדלים בין הקבוצות השונות.

בני שם – שקיבלו את המסורת מאבותיהם על אמונה בא-ל אחד והנחילו אותה הלאה לצאצאיהם, עד אברהם אבינו – האמינו בסיפור שמובא בתורה, שהמבול הגיע כעונש על חטאי בני האדם ובעיקר על שחמסו וגזלו אחד מהשני. המטרה שלהם בבניית המגדל היתה "נעלה ונשב שם", כלומר נעלה ונקים ישיבה, מקום לימוד מרכזי שיוכל לשמש כמגדלור לעולם כולו ולהבטיח שנלמד את המסר כדי שלא יקרה שוב דבר כזה – מעין אנדרטה משוכללת.

בני חם לא האמינו בא-ל אחד, אלא בשלל אלילים שונים ומשונים. הפרשנות שלהם למבול היתה בהתאם. הם טענו שזו היתה מלחמה בין האלילים השונים, האל הטוב נגד האל הרע, אל הרוח ואל המים ועוד כהנה וכהנה. המטרה שלהם בבניית המגדל היתה "נעלה ונעשה מלחמה", כלומר נעשה אנדרטה עם פסיפסים וציורים לזכור את מלחמת האלים הגדולה.

בני יפת הסבירו את המבול כאירוע טבעי. הם טענו שסדר ומצב הכוכבים באותו זמן גרם לאפקט טבעי של עליית מפלס המים וירידת גשמים מרובה. המטרה שלהם בבניית המגדל היתה "נעלה ונעבוד עבודת כוכבים", כלומר המגדל ישמש כמגדל תצפית אסטרונומי כדי ללמוד את מהלך גרמי השמים, כדי להיערך למבול נוסף שעשוי להיות כתוצאה מתופעות טבעיות.

התגובה הא-לוהית

א-לוהים לא היה מרוצה מבניית המגדל. הקבוצה הראשונה – בני שם – התכוונה לטובה, אבל א-לוהים רצה ללמד אותם שזו לא הדרך הנכונה ללמד ולחלוק את האמת עם העולם. אנו לא אמורים לשבת במגדל השן וממרום הפסגה להשפיע מהחכמה שלנו על אחרים. לכן הוא הפיץ אותם על פני כל הארץ, זאת אומרת הוא העביר את המסר שהדרך הנכונה לעשות טוב ולהשפיע על אחרים היא על ידי ירידה אל העם ולימוד מקומי מעמיק.

הקבוצה השניה – בני חם – האמינו בהבלים. הם בזבזו את היכולת האנושית המופלאה של הבנה מעמיקה על שטויות ואמונות טפלות. העונש שלהם היה שהם "נעשו קופים ורוחות ושדים ולילין", כלומר הם איבדו במידה כזו או אחרת את המעלה של האדם כבן דעת ונענשו בכך שהפכו לפראים נחשלים תרבותית, כפי שהיה נפוץ במדינות המזרח הרחוק שהם מצאצאי חם.

הקבוצה השלישית – בני יפת – הם אלו שתלו את הכל בטבע העולם ורצו לבנות מגדל לצורך תצפיות אסטרונומיות. חטאם העיקרי הוא שהם לא הסכימו להכיר בכך שיש משהו שהם לא יכולים להבין. חטא הגאווה גרם להם לחשוב שבשכלם הם יכולים ללמוד ולהבין הכל. העונש שלהם היה שא-לוהים בלל (ערבב) את שפתם, כלומר בניגוד למציאות עד אז שכולם דיברו אותה שפה, הם לפתע התחילו לדבר בשפות שונות כך שנמנעה מהם האפשרות לתקשר ולשתף פעולה, דבר נצרך כדי לחלוק מידע ולפתח את החכמה והמדע. הם הפסידו חלק חשוב מהיכולת עליה הם שמו מבטחם – החכמה האנושית

3 סוגי טעויות

פרשנות זו מלמדת אותנו להיזהר מ-3 סוגי טעויות. יש את הדחף הנמוך להרוס ולקלקל כדי לעשות רע. בנקודה זו נכשלו בני חם. יש את הרצון לעשות טוב אבל לשכוח להכיר במקור של הטוב ולייחס הכל לעצמנו וליכולות שלנו. בנקודה זו נכשלו בני יפת. ואפילו כשאנחנו אכן רוצים לעשות טוב מכל הסיבות הנכונות, אנחנו צריכים לוודא שלא נטעה כמו בני שם, עלינו לוודא שאנחנו בוחרים באמצעים הנכונים.

בהצלחה!