היהדות מלמדת שהמימד הרוחני משתקף בעולם הגשמי. כל התרחשות כאן בעולם המעשה, מושפעת מהעולם הרוחני וגם משפיעה עליה. לכן חכמינו מלמדים שבשעת צרה, אדם צריך לחשוב מה ניתן לפעול גם בהיבט הרוחני, ועל ידי שהוא ישפר את ההתנהגות שלו הדבר יקרין וישפיע גם על מצבו החומרי.

מגיפה תנכי"ת

התורה מתארת לנו מגיפה שפרצה במדבר בקרב עם ישראל. משה רבינו אמר לאהרן הכהן שייקח קטורת ויעבור בין המתים לחיים וכך המגיפה נעצרה. התלמוד (מסכת יומא) מסביר שהקטורת היא קרבן שמובא בחשאי – את הקטורת היו מקטירים בבית המקדש בתוך ההיכל או בקודש הקדשים, מקום בו אין כניסה לבני אדם. הקטורת מכפרת על החטא של לשון הרע – דיבורים רעים על אחרים, שאף הוא חטא שנעשה בחשאי, נסתר מעיני בני אדם.

אדם יכול לדבר לשון הרע ועדיין להיתמם ולעשות את עצמו כמי שלא עשה דבר רע. "לא פגעתי בו. בסך הכל אמרתי כמה מילים". הפגיעה נעשית בחשאי, בצורה נסתרת. כדי לתקן התנהגות כזו אנחנו צריכים לעבוד על הפנימיות שלנו, אי אפשר לשחק משחקים, זה חייב לבוא מתוכנו. זה המסר של הקטורת, הכהן שנכנס להקטיר קטורת נמצא לבד, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יודע מה הוא עושה. אף אחד חוץ מא-לוהים והוא עצמו. הקטרת הקטורת מסמלת את היות האדם אמיתי עם עצמו.

ריחוק חברתי

חכמינו אמרו שלשון הרע גם גורם לאדם צרעת – נגעים על העור שמטמאים אותו, והוא צריך לצאת מהעיר ולהיות בבידוד עד שהוא יירפא. להיות מצורע פירושו של דבר להיות בבידוד חברתי. מטרת הבידוד היא כדי שהמצורע יהיה עם עצמו ויחשוב על החיים שלו ומה שהביא אותו למצב זה, וכך יוכל לתקן ולשפר את דרכיו. אדם שמדבר לשון הרע אינו מתאים להיות בחברת אחרים, עליו להתמקד בהסתכלות חיובית על הזולת קודם שיתאפשר לו לחזור ולהיות חלק מהחברה.

צרעת מודרנית

וירוס הקורונה הוא סוג של צרעת מודרנית. הוא גורם לריחוק חברתי בקנה מידה שהאנושות מעולם לא חוותה. זה מצביע על בעיה שיש כיום בחברה בכללותה. אדם שמכבד את עצמו לא חוטא בצורה גלויה לעין, יש לנו אפשרות להציג את עצמנו כטובים ומושלמים והרשתות החברתיות מעידות על כך. בעידן המודרני "לשון הרע" הישן והקלאסי קיבל מתיחת פנים רצינית. יש לו שמות חדשים – "חופש הביטוי", "זכות הציבור לדעת" וכו', וכלי עבודה חדשים – "פייסבוק", "וואטסאפ" ועוד. המגיפה שהתפשטה בעולם כולו עובדת בשיטה של לשון הרע – היא פוגעת בחשאי. פלוני דיבר עם אלמוני לפני שבועיים במשך 2 דקות, ולפתע צצים אצלו סימפטומים של הוירוס.

אין ספק שלכולנו יהיה טוב יותר אם נשתדל ככל יכולתנו לדבר (ולהקליד) רק טוב על אחרים. נימנע מפגיעה בזול, גם אם זה נעשה בסתר ולנפגע אין מושג שפגענו בו. הדבר ייטיב עם החברה כולה ויהפוך אותנו לבני אדם שמחים ומשוחררים יותר.

ואולי, ניפטר סוף סוף מהוירוס הזה, ונוכל לצאת מהבידוד החברתי.