בבואי לעולם המצוות, לפלא היתה בעיני העובדה שנשים, אמהות למשפחות ברוכות ילדים, מצליחות להכניס שבת אחרי שבת, לתוך בית מסודר, נקי ושליו. התאוויתי לבנות כזה בית, אך לא היה לי קצה חוט. חיפשתי ספרים עם עצות פרקטיות, אבל לצערי לא מצאתי. ולכן, פניתי לנשות החיל שהזדמנו בדרכי, והן, באדיבותן, הסכימו לשתף אותי באופן התארגנותן לשבת, צעד-צעד.

לאורך שנים בחנתי 'בשטח' את הרעיונות ששמעתי, והייתי מלאת עליות וירידות בהתקדמות שלי בנושא. פעמים, הייתי נמרצת ומכוונת לשפר את ביצועיי, פעמים מאסתי בהשתדלותי זו וחזרתי לדפוסי הישנים. אין ספק שקשה לשנות הרגלים, אני הראשונה שתעיד על כך, אך לא זו בלבד היתה סיבת המבוכה שלי.

התשוקה שלי להכניס שבת "מושלמת" נגוזה, משפגה חדוות החידוש שבדבר. עם הזמן, חשתי שהמאמצים שלי לא נושאים פירות, וכל ההשתדלות הרבה שלי היא לשווא. מצד שני, ידעתי כי השבת מלכה היא, ועליי לכבדה, אך לא ידעתי: עד כמה כדאי להתאמץ לכבוד השבת?

בחיפושיי אחר תשובה אשר תניח את דעתי, הופניתי, לספרו של הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל, "שבת מלכתא", וכך הוא כותב:

"וזו עיקר מצות יום השישי, ההכנה בכדי לקבל למחר את הנוראות והנפלאות של שבת קודש. והלמעשה הוא כפשוטו, וכמפורש בתורה: "את אשר תאפו – אפו, ואת אשר תבשלו – בשלו", לנקות ולצחצח, לבשל ולאפות, פשטידה וחמין, ולקנות מטעמים לרוב, כל זה להראות השמחה והציפיה אל בואו של השם יתברך ביום השבת. ולאו דוקא בערב שבת, אלא גם להתכונן בכל ששת הימים שלפני השבת כפי שהיה עושה שמאי הזקן, לזכור הנה באה השבת, לצפות לה, ולבטא שמחתו וצפייתו על ידי שהוא מרבה בהכנות... וכפי מידת הרצון והצפיה, באה אחר כך השראת הקדושה במתנה ממנו יתברך".

השבח לבורא עולם, קבלתי מענה לשאלתי: ריבוי הכנותיי לקראת השבת הוא דרך ביטוי לשמחתי בבואו של השם יתברך ביום קדשו. ככל שתגדל ציפייתי, כך תרבה השראת קדושת השבת עלי. הטרחה, אם כן, ראוי שתהא רבה עד כמה שניתן (במסגרת הכוחות, העומס, הזמן, התקציב וכו'), שכן, היחס כאן ישיר – עד כמה שאני מצפה לביאת השבת, כך מידת הקרבה לקב"ה.

לא בהכנעתי חפצה שבת המלכה; היא רחומה ונדיבת-לב. רצונה היחיד הוא להיטיב עמי בלי גבול ותכלית, לראות בשמחת לבי. ההכנות שלי הן אך כלי להכלת שאיפתה זו. על כן אהבתיה, ועל כן, בעונג ובחדווה תלוּוֶה טִרחתי.

אתכונן לקראתה שבוע מראש, על-מנת להיות ערוכה כיאות. אחבל תחבולות ואשתלט היטב על הבישול, הניקיון, הכביסה, הקניות. אכוון לשם מצווה, אלחש "לכבוד שבת קודש" אל תוך הסירים, אשתף את ילדיי בשמחת ההכנה... מסירות הנפש שלנו למען השבת, אינה היא חוזרת ריקם!

ואף זאת אזכור - שסגולותיה של השבת הן מעל כל זמן קדוש אחר, ומי שטרח בערב שבת - יאכל בשבת.

***

את סיכומי התובנות שלי בנושא ערכתי בספר, "איך להתארגן לשבת ברוגע (ולמה)", שאוצר בתוכו שנים של התבוננות בנושא המהווה, לעניות דעתי, עמוד תווך בבניין הבית היהודי. ספר שנכתב מתוך תפילה שיסייע, ולו במעט, לנשות ישראל הקדושות, המבקשות להוסיף אהבה על אהבתן את השבת. בקשה אחת לי אלייך, אשת-חיל יקרה: רצונך להכניס את השבת ברוגע – מעלה גדולה הוא, שידרוש ממך מאמץ והתמדה. אל תטעי לחשוב שבן-לילה יתרחש השינוי המיוחל; אל תתייאשי כשהתוצאות תאחרנה להופיע. המשיכי להתפלל, המשיכי לעבוד: ידיעותייך יהוו בסיס איתן לשכלול התארגנותך – עם הזמן. שאבי עידוד מעצם העובדה שאת מתקדמת, ובסופו של דבר, בעזרת השם, תתגשם שאיפתך הטהורה.

כאן באתר אש התורה נביא כמה קטעים חשובים מתוך הספר. במאמרים הבאים, נבחן איך זה ששבת נכנסת תמיד בלחץ, בלי קשר אם זה בארבע או בשבע, ואח"כ - נלמד "תורה" שלמה, צעד-צעד, של התארגנות נכונה. מטרתה של ההתארגנות הנכונה - להגיע לשבת רגועות, מיושבות ושמחות, מוכנות להפיק את המקסימום מקדושת השבת.

שבת שלום ומבורך!

ולמי שאין סבלנות – את הספר המלא ניתן להשיג גם דרך הקישור הזה.