אודות המחבר


הרב יהונתן גפן

 

חיוב הקמת התורה נוגע אלי!

כאשר בני ישראל נכנסו לארץ ישראל, הם התאספו ליד שני הרים, הר גריזים והר עיבל, על מנת לקבל עליהם...

כוח ההרגל

כתוב בתורה: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'... על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם...

לפנים משורת הדין

נאמר בפרשתנו: "ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה'...

דברי תוכחה

תוכנה העיקרי של פרשת דברים הוא דברי תוכחה שמשה רבינו אמר לעם ישראל. בתחילת הפרשה (דברים א' א'),...

חסד על פי השקפת התורה

לקראת סופה של הפרשה, התורה דנה באריכות בעניין ערי המקלט. ערים אלה הוקצו במיוחד עבור מי שרצח בשגגה....

ערך החיים

צריך לייקר ולהעריך כל רגע של חיים. בפרשה שלנו מסופר סיפור מותו של בלעם, אותו קוסם רשע שעליו קראנו...

הסיבה לבחירת יהושע

לקראת סופה של הפרשה, משה רבינו מבקש מהקב"ה שיבחר מנהיג שינהיג את העם אחרי מותו, מנהיג שיעלה...

לחיות על קידוש ה'

חז"ל מגלים לנו שלבלעם הרשע היה כוח נבואי מיוחד שעלה בהיבטים מסוימים אפילו על כוחו של משה...

השכנת שלום

בפרשת קורח מתוארת המחלוקת המוכרת ביותר בתורה, בה קורח ועדתו ערערו על מעמדו של משה רבינו, מנהיג...

ולא תתורו אחרי לבבכם

האם גם אנחנו תיירים, שפוסעים בעקבות מחשבות ליבנו? ומה בעצם כל כך רע בזה?

הבנת חטאי דור המדבר

זמן איכות רוחני – תנאי הכרחי אך מוגבל בזמן

אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

פרשת נשא עוסקת, בין היתר, בענייני נזיר - אדם שנודר להינזר מיין, לא להיטמא בטומאת מת ולא לגזוז את...

בחוקותי – כוח ההתחדשות

בתוך דברי התוכחה הנוקבים בפרשתנו, הקב"ה מנחם את עם ישראל ואומר: "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי...

כוחן של מילים

"מה בסך הכל אמרתי, בעיה שלו שהוא נפגע מכל שטות"....

הסוד והלקח שנלמד ממנחת העומר

הבנת הקשר בין הספירה בין פסח לשבועות לבין מנחת העומר, יכולה לחשוף מימד חדש לגמרי בעבודתינו! פרשת...

קדושים – מהו "חסד" שלילי?

התורה מונה בפרשתנו את איסורי העריות לסוגיהן, ואת עונשם של העוברים עליהם. לקראת סוף הפירוט הזה,...

התחלה חדשה

בפרשת מצורע מתואר תהליך ההיטהרות של אדם שלקה בנגע הצרעת. אחד השלבים ההכרחיים בדרך לטהרתו הוא טבילה...

היחס לייסורים

פרשת תזריע דנה בסוגי הנגעים השונים שפוגעים באדם, ובתהליכים שעליו לעבור כדי להירפא מהם. מאז חורבן...

חייך קודמים

ברשימת העופות הטמאים הנמנים בפרשתנו, מוזכר עוף בעל שם מעניין - החסידה. רש"י מסביר, על פי דברי...

פתוי הכסף

"וידבר ה' אל משה.. צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה" (ויקרא ו א-ב). פרשה זו...

הקרבה וקִרבה

הנושא המרכזי העיקרי בספר ויקרא הוא סוגי הקרבנות שהוקרבו במשכן, ומאוחר יותר בבית המקדש. חלק...

מאמץ רוחני

עם סיומה של מלאכת המשכן, לא הצליחו בני ישראל להעמיד את הקרשים בשל משקלם הרב. מכיוון שלמשה רבנו לא...

המסר של השבת

פרשה השבוע מתחילה באזהרה לשמור את השבת: "ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש,...

קשר ישיר לקב"ה

פרשת חטא העגל הינה אחת מהפרשיות הקשות ביותר בתורה. המפרשים דנים ארוכות בשאלה כיצד ייתכן שדור זה,...

לשון הרע וערך עצמי

חז"ל אומרים שבגדי הקודש של הכהן הגדול באו לכפר על חטאיהם של בני ישראל – ביניהם המעיל,...

מידת העצלות

הפרשה מתחילה בדברי ה' למשה רבינו לצוות את בני ישראל לתרום את חומרי גלם הנחוצים לבניין המשכן....

אמת ושקר

"מדבר שקר תרחק" (שמות כג א). מידת האמת נחשבת לאחת המידות החשובות ביותר באישיות האדם,...

אמונה וביטחון

"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ ב). הדיבר הראשון בעשרת...

נטילת אחריות ומימוש הפוטנציאל האישי

נס קריעת ים סוף הינו אחד המאורעות המשמעותיים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה היהודית. חז"ל והמפרשים...

מכת צפרדע ומידת הכעס

השנייה ממכות מצרים הייתה מכת צפרדע. רש"י מביא את דברי חז"ל המתארים כיצד החלה מכה זו:...

לחשוב ולא להתעלם

אחת הנקודות הבולטות ביותר בעניין עשר המכות היא סירובו העקשני של פרעה להכיר בטעותו ולהבין שה' הוא...

נתינה לשם נתינה

"וייטב אלוקים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם...

מעל ומעבר לפוטנציאל

בפרשת ויחי מרומם יעקב אבינו את דרגתם של אפרים ומנשה לדרגת שאר שבטי ישראל. בזמן שעשה זאת הוא בירך...

יוסף בתפקיד המשנה

בתחילתה של הפרשה מתוודע יוסף לאחיו, ואומר להם שהם לא צריכים לחוש אשמה על מעשיהם, כי משמים רצו שכך...

חנוכה – השלמות שבאי השלמות

האם האדם נולד מושלם או שמא משימת חייו היא להשלים את עצמו ואת העולם?

לעבוד את ה' – או את האדם?

הפרשה פותחת בפתרונו של יוסף לחלומות פרעה ובעלייתו לגדולה במצריים. על ידי ניתוח מעמיק של השיחה...

יכולת על-אנושית של חשיבה על הזולת

לקראת סוף הפרשה, מוצא את עצמו יוסף הצדיק במצב חסר תקווה. הוא נתון בבית האסורים מזה עשר שנים, וכל...

חינוך מתוך עידוד

בסיום פרשת וישלח נמנים צאצאיו של עשיו כאשר ביניהם מוזכרת לידת עמלק, אבי אבותיו של העם אשר במשך...

שתי גישות לתקופת המתנה

מיד לאחר שמגיע יעקב לבית לבן, הוא מסכם איתו על עבודה בביתו למשך שבע השנים הבאות, בתמורה לכך שיקבל...

יצחק אבינו – דרכים שונות לביטוי עצמי

התורה מקדישה שלוש פרשות לתיאור מעשי אברהם אבינו, ושלוש פרשות לחייו של יעקב אבינו. לעומת זאת, רק...

חסד בחכמה

אברהם אבינו שולח את עבדו הנאמן, אליעזר, למצוא אישה ראויה לבנו הצדיק, יצחק אבינו. כאשר מגיע אליעזר...

שימוש נכון במידות טובות

הפרשה פותחת בתיאור חסדו המופלא של אברהם אבינו עם שלושת המלאכים. מיד לאחר מכן אנו שומעים על ירידת...

ערש התפתחותה של התרבות האנושית

לאחר חטאו החמור של קין, שהרג את הבל אחיו, גזר עליו הקב"ה להיות נע ונד על פני כל הארץ, ולעולם...

נסיונו השני של אברהם

"ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ" (בראשית יב י). הפרשה מתחילה...

בריחה מהמציאות או בניה מחודשת?

"ויחל נח איש האדמה, ויטע כרם, וישת מן היין וישכר, ויתגל בתוך אהלו" (בראשית ט כ-כא). לאחר...

רוצים לדעת יותר?

הרשמו עכשיו לניוזלטר הדו-שבועי שלנו

מדיניות פרטיות