לחצו כאן כדי לעבור לתחילת המאמר
הצטרפו לניוזלטר השבועי

לקבלת עדכונים באימייל
אודות המחבר

הרב משה ארלבאום

וזאת הברכה

וזאת הברכה

מאת

- איזה תיאור ייחודי של משה מופיע רק בפרשה זו? מי עוד מתואר בתורה בכינוי דומה? משה מתואר בפרשה זו כ"איש האלוקים" דברים (לג א), וזוהי הפעם היחידה ...


פרשת האזינו

פרשת האזינו

מאת

- אילו ארבעה סוגי משקעים מוזכרים בפסוק אחד? מטר, טל, שעירים (מלשון סערה) ורביבים (טיפות גשם) מוזכרים כולם בדברים לב ב. - איזו אות בפרשה זו ...


פרשת וילך

פרשת וילך

מאת

- מה מיוחד בפרשה זו ביחס למחזור קריאת פרשות השבוע בבית הכנסת? וילך היא הפרשה היחידה שיכולה להיקרא בשלמותה פעמיים בשנה. זה יכול לקרות כשהפרשות ...


פרשת נצבים

פרשת נצבים

מאת

- פרשה זו נפתחת בתיאור של בני ישראל הניצבים לפני ה'. מהם ארבעת המקומות הנוספים בתורה בהם אנשים מתוארם כ"ניצבים"? בפרשת וירא, נאמר על ...


פרשת שופטים

פרשת שופטים

מאת

- מה מיוחד בשמה של פרשה זו? פרשה זו היא היחידה שנושאת שם זהה לשמו של ספר שלם בתנ"ך – ספר שופטים. - מהי הפעם הראשונה בה מוזכרים ...


פרשת ראה

פרשת ראה

מאת

- אילו שני הרים שנמצאים בארץ מוזכרים בפרשה זו? הר גריזים והר עיבל מוזכרים בדברים יא כט. - כיצד התורה מכנה את העיר ירושלים? היכן מופיעים ...


פרשת כי תבוא

פרשת כי תבוא

מאת

- אילו ארבעה פסוקים רצופים מפרשתנו נקראים בחג, אך לא בבית הכנסת? הפסוקים שמתחילים במילים "ארמי אובד אבי" (דברים כו ה-ח) נקראים בהגדה של ...


פרשת כי תצא

פרשת כי תצא

מאת

- המצווה הראשונה בפרשה זו עוסקת באישה "יפת תואר" שנלקחת בשבי במלחמה. מיהי האישה היחידה בתורה שמתוארת בפירוש כ"יפת תואר"? ...


פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן

מאת

- על אילו מעשים מובטח בפרשתנו שכר של אריכות ימים? על אילו שתי מצוות נוספות מבטיחה התורה אריכות ימים? בפרשה זו, חיים ארוכים מובטחים א. למי ששומר את ...


פרשת עקב

פרשת עקב

מאת

- הפסוק בפרשה זו מזכיר את המילה "עֵקֶב" שנובעת מהמילה "עָקֵב". מהי הפעם הראשונה בה מוזכר עָקֵב בתורה? בפרשת בראשית, ה' קילל את ...


פרשת דברים

פרשת דברים

מאת

- מהו המקום המופיע בפרשתנו אשר שמו זהה לשם אחד מקרוביה של רבקה אמנו? שמו של אחד המקומות שמופיע בדברים א א הוא לבן, וזה גם שמו של אחיה של רבקה ...


פרשת מסעי

פרשת מסעי

מאת

- איזו פעולה משה עושה בפרשה זו אך אינו חוזר עליה שוב בכל חומש במדבר? כתיבה. התורה אומרת "ויכתוב משה" את כל מה שעבר על עם ישראל במדבר ...


פרשת מטות

פרשת מטות

מאת

- פרשה זו עוסקת בהלכות נדרים. מהם שני המקרים המתוארים בתורה, בהם מישהו נדר משהו בפועל? בפרשת ויצא, יעקב נדר לבנות בית לאלוקים במקום בו הוא ישן, ...


פרשת פנחס

פרשת פנחס

מאת

- איזו אות מפרשה זו נכתבת בתורה בצורה שבמקרה אחר הייתה פוסלת את ספר התורה? האות ו' במילה שלום (במדבר כה יב) שבורה. למרות שאות כזאת פוסלת בדרך כלל ...


פרשת בלק

פרשת בלק

מאת

- מיהם, קרוב משפחתו של בלק וקרוב משפחתו של משה, ששמותיהם דומים? אביו של בלק נקרא ציפור (במדבר כב ב), שם דומה לשמה של ציפורה אשת משה (שמות ב ...


פרשת חוקת

פרשת חוקת

מאת

- מהם שני המקומות בהם מוזכר בפרשה זו "א-ד-ו-ם"? היכן מוזכר הצבע האדום בפעם הראשונה בתורה? והיכן בפעם השנייה? פרשה זו מתחילה בהלכות פרה ...


פרשת קורח

פרשת קורח

מאת

- אילו חמש פרשות, מלבד פרשת קורח, נקראות על שמות בני אדם? נח וחיי שרה בחומש בראשית, יתרו בחומש שמות, בלק ופנחס בחומש דברים. - אילו שני אחים, ...


פרשת שלח

פרשת שלח

מאת

- היכן מוזכר לראשונה שמו של יהושע בן נון בתורה? יהושע מוזכר לראשונה בפרשת בשלח כשהוא נבחר לנהל את המלחמה נגד עמלק (שמות יז ט). - איזה מבניו של ...


פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

מאת

- מהם שני הכלים בפרשתנו שנעשו 'מקשה אחת' – מגוש אחד – של מתכת? מהו הפריט הנוסף במשכן אשר נעשה ממקשת מתכת אחת? מנורת הזהב (במדבר ח ד) ...


פרשת נשא

פרשת נשא

מאת

- א. איזה קרבן המוזכר בפרשה זו מכיל שעורה? ב. מהם שלושת המקומות הנוספים בהם מוזכרת בתורה שעורה באופן מפורש? ג. על איזה קרבן דגנים אחר מסבירים ...


פרשת במדבר

פרשת במדבר

מאת

- בפרשה זו נערך מפקד של בני ישראל. היכן עוד נמנים בני ישראל בחומש במדבר? בפרשת פנחס, בשנה האחרונה ל-40 שנות הנדודים במדבר, נערך מפקד נוסף של בני ...


פרשת בחוקתי

פרשת בחוקתי

מאת

- שמה של איזו פרשה כלול בשמה של פרשה זו? שמה של פרשת חוקת מחומש במדבר, כלול בשמה של פרשת בחוקתי. - מהן המילה והיפוכה שמופיעות באותו פסוק ...


פרשת בהר

פרשת בהר

מאת

- הר סיני מוזכר בפסוק הראשון בפרשה. מהם שני שמותיו האחרים של הר סיני? לאילו הרים נוספים בתורה יש יותר משם אחד? בפרשת שמות, הר סיני נקרא הר האלוקים ...


פרשת אמור

פרשת אמור

מאת

- על איזה חטא בפרשה זו נענשים בשריפה? מהם ארבעת המקומות בתורה בהם אש משמשת כעונש? בפרשה זו, עונשה של בת כהן הוא שריפה (ויקרא כא ט). מקומות אחרים ...


פרשת קדושים

פרשת קדושים

מאת

- שמה של פרשתנו הוא קדושים. מהו המקום הראשון בתורה שבו מוזכרת קדושה, ומהו המקום השני בו היא מוזכרת? קדושה מוזכרת לראשונה בפרשת בראשית כשה' מקדש את ...


פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות

מאת

- מהם שלושת פריטי המשכן המוזכרים בפרשה זו, ובאיזה הקשר? שלושת הפריטים הבאים מופיעים מספר פעמים בפרשתנו: הפרוכת - הוילון שהפריד את קודש הקודשים; ...


ההגדה של פסח

ההגדה של פסח

מאת

- ההגדה מתחילה במניית 15 הסימנים (קדש ורחץ וכו'), שמתארים את שלביו של ליל הסדר. איזו אות מופיעה הכי הרבה פעמים ברשימה זו (9 פעמים)? האות ר' מופיעה ...


פרשת מצורע

פרשת מצורע

מאת

- מיהם שני האנשים שמסופר עליהם בתורה שלקו בצרעת? בפרשת שמות, בתיאור הסנה הבוער, מסופר שידו של משה לקתה לזמן קצר בצרעת (שמות ד ו). בפרשת בהעלותך, ...


פרשת תזריע

פרשת תזריע

מאת

- פרשה זו עוסקת בהלכות מילה. א. מיהו האדם הראשון בתורה שנימול ע"י אביו? ב. מיהו התינוק הראשון בתורה שנימול בגיל שמונה ימים? ג. מיהו התינוק ...


פרשת שמיני

פרשת שמיני

מאת

- פרשה זו מתחילה ביום השמיני של חנוכת המשכן. אילו שתי מצוות מהתורה ששייכות ליום השמיני רלוונטיות גם בימינו? התורה מדברת בפרשת תזריע על מצוות ...


פרשת צו

פרשת צו

מאת

- שמן של אילו פרשות, מלבד פרשה זאת, נכתב בשתי אותיות בלבד? (2 תשובות) בספר בראשית פרשת נח נכתבת בשתי אותיות, ובספר שמות פרשת בא. - היכן מופיעה ...


פרשת ויקרא

פרשת ויקרא

מאת

- בפסוק הראשון בפרשה זו כתוב שה' קרא למשה לפני שהוא דיבר אליו. היכן עוד בתורה אלוקים קורא למשה לפני שהוא מדבר אליו? (4 תשובות) בפרשת שמות, אלוקים ...


פרשת פקודי

פרשת פקודי

מאת

- איזה סוג של מטבע מוזכר בפרשה זו ורק עוד פעם אחת בתורה כולה (והיכן)? כל איש מבני ישראל היה צריך לתרום למשכן בקע כסף, שערכו מחצית השקל (שמות לח כו ...


פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

מאת

- בתחילת פרשתנו משה מקהיל (אוסף) יחד את כל עדת בני ישראל (שמות לה א). מהם שני המקומות הנוספים בתורה בהם מישהו מקהיל ומכנס יחד עדה? בפרשת קורח, ...


פרשת כי תשא

פרשת כי תשא

מאת

- מיהן שתי הדמויות מהתורה שמופיעות בפרשה זו בפעם הראשונה? בצלאל בן אורי, הממונה על בניית המשכן ועוזרו אהליאב בן אחיסמך מופיעים בפרשה זו בפעם ...


פרשת תצוה

פרשת תצוה

מאת

- שמו של מי מופיע כמעט בכל פרשה בספרים שמות, ויקרא ודברים – אבל לא בפרשה זו? שמו של משה לא מופיע בפרשה זו. פרשת תצווה היא הפרשה היחידה ...


פרשת וארא

פרשת וארא

מאת

- למה קוראים בפרשתנו "מורשה" (מלשון ירושה). מה עוד נקרא בתורה "מורשה"? בפרשה זו, ארץ ישראל נקראת מורשה (שמות ו ח). בפרשת וזאת ...


פרשת שמות

פרשת שמות

מאת

- בני ישראל במצרים אולצו לייצר לבנים (שמות א יד). באיזה הקשר מוזכרות לבנים בפעם הראשונה בתורה? לבנים מוזכרות לראשונה בפרשת נח, כשבני האדם יצרו ...


פרשת תרומה

פרשת תרומה

מאת

- מהן ארבע האותיות המשותפות לשמם של שלושה פריטים שונים במשכן? האותיות כ', פ', ר' ו-ת' מופיעות בשמם של שלושה פריטים שונים במשכן: הכפורת שמכסה את ...


פרשת משפטים

פרשת משפטים

מאת

- איזו מצווה בפרשתנו קשורה לדלת? באיזה מקרה מוזכרת דלת בספר בראשית? אם עבד עברי רוצה להמשיך לעבוד יותר משש שנים, צריכים לרצוע את אזנו ליד הדלת ...


פרשת יתרו

פרשת יתרו

מאת

- איזו פרשה, מלבד פרשת יתרו, קרויה על שמו של אדם שאינו מקרוביו של אברהם אבינו? פרשות נח ובלק נקראות על שמם של אנשים שאינם קרוביו של אברהם. ...


פרשת בשלח

פרשת בשלח

מאת

- מי מבניו של יעקב מוזכר בפרשה זו? בפרשתנו משה מוציא את עצמותיו של יוסף ממצרים (שמות יג יט). - מהם ארבעת העמים המוזכרים בשירת הים, מלבד ישראל ...


פרשת בא

פרשת בא

מאת

- מתי בפרשה זאת שרר חושך במצרים, מלבד במכת חושך? במכת ארבה, נחיל הארבה כיסה את כל השמים, והחשיך את מצרים (שמות י טו). - באיזה הקשר מוזכרת רוח ...


פרשת ויחי

פרשת ויחי

מאת

- יעקב התגורר במצרים במשך 17 שנים, היכן עוד מוזכרות 17 שנים בחומש בראשית? פרשת וישב נפתחת בכך שיוסף בן 17 שנה (בראשית לז ב). - איזה חולי ...


פרשת ויגש

פרשת ויגש

מאת

- באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו המספר 5? (3 תשובות) יוסף מבשר לאחיו שעדיין נותרו 5 שנות רעב (בראשית מה ו). יוסף נותן לבנימין 5 חליפות שמלות (בראשית ...


פרשת מקץ

פרשת מקץ

מאת

- מה קורה בפרשה זו אחרי שנתיים? מה עוד קורה בחומש בראשית אחרי שנתיים? (שתי תשובות) פרעה חולם את חלומותיו שנתיים אחרי שיוסף פתר את חלומותיהם של שר ...


פרשת וישב

פרשת וישב

מאת

- מלבד הכתונת שיעקב הכין ליוסף, היכן עוד בתורה מדובר על הכנת כתונת? מי לבש כתונת פסים בנ"ך? כתונת היא אחד מפריטי הלבוש של הכהן (שמות כח ד). ...


פרשת וישלח

פרשת וישלח

מאת

- פרשה זאת מתחילה במילים "וישלח יעקב מלאכים [שליחים]" אל עשיו. איפה כתוב בתורה "וישלח ישראל מלאכים"? בבמדבר כא כא כתוב ...


פרשת ויצא

פרשת ויצא

מאת

- אחרי שיעקב חולם את חלומו, הוא נודר נדר (בראשית כח כ). מי עוד נודר (לא נשבע) בתורה, והיכן? בספר במדבר כא ב, עם ישראל נודר להחרים את שלל ...


פרשת תולדות

פרשת תולדות

מאת

- באילו הקשרים מופיע המספר 40 בפרשה זו? (שתי תשובות) יצחק נושא את רבקה בגיל 40 (בראשית כה כ). גם עשיו מתחתן בגיל 40 (בראשית כו לד). - באילו ...