אודות המחבר


הרב משה ארלבאום

 

וזאת הברכה

- איזה תיאור ייחודי של משה מופיע רק בפרשה זו? מי עוד מתואר בתורה בכינוי דומה? משה מתואר בפרשה...

פרשת האזינו

- אילו ארבעה סוגי משקעים מוזכרים בפסוק אחד? מטר, טל, שעירים (מלשון סערה) ורביבים (טיפות גשם)...

פרשת וילך

- מה מיוחד בפרשה זו ביחס למחזור קריאת פרשות השבוע בבית הכנסת? וילך היא הפרשה היחידה שיכולה...

פרשת נצבים

- פרשה זו נפתחת בתיאור של בני ישראל הניצבים לפני ה'. מהם ארבעת המקומות הנוספים בתורה בהם אנשים...

פרשת שופטים

- מה מיוחד בשמה של פרשה זו? פרשה זו היא היחידה שנושאת שם זהה לשמו של ספר שלם בתנ"ך –...

פרשת ראה

- אילו שני הרים שנמצאים בארץ מוזכרים בפרשה זו? הר גריזים והר עיבל מוזכרים בדברים יא כט. ...

פרשת כי תבוא

- אילו ארבעה פסוקים רצופים מפרשתנו נקראים בחג, אך לא בבית הכנסת? הפסוקים שמתחילים במילים...

פרשת כי תצא

- המצווה הראשונה בפרשה זו עוסקת באישה "יפת תואר" שנלקחת בשבי במלחמה. מיהי האישה היחידה...

פרשת ואתחנן

- על אילו מעשים מובטח בפרשתנו שכר של אריכות ימים? על אילו שתי מצוות נוספות מבטיחה התורה אריכות...

פרשת עקב

- הפסוק בפרשה זו מזכיר את המילה "עֵקֶב" שנובעת מהמילה "עָקֵב". מהי הפעם...

פרשת דברים

- מהו המקום המופיע בפרשתנו אשר שמו זהה לשם אחד מקרוביה של רבקה אמנו? שמו של אחד המקומות שמופיע...

פרשת מסעי

- איזו פעולה משה עושה בפרשה זו אך אינו חוזר עליה שוב בכל חומש במדבר? כתיבה. התורה אומרת...

פרשת מטות

- פרשה זו עוסקת בהלכות נדרים. מהם שני המקרים המתוארים בתורה, בהם מישהו נדר משהו בפועל? בפרשת...

פרשת פנחס

- איזו אות מפרשה זו נכתבת בתורה בצורה שבמקרה אחר הייתה פוסלת את ספר התורה? האות ו' במילה שלום...

פרשת בלק

- מיהם, קרוב משפחתו של בלק וקרוב משפחתו של משה, ששמותיהם דומים? אביו של בלק נקרא ציפור (במדבר...

פרשת חוקת

- מהם שני המקומות בהם מוזכר בפרשה זו "א-ד-ו-ם"? היכן מוזכר הצבע האדום בפעם הראשונה...

פרשת קורח

- אילו חמש פרשות, מלבד פרשת קורח, נקראות על שמות בני אדם? נח וחיי שרה בחומש בראשית, יתרו בחומש...

פרשת שלח

- היכן מוזכר לראשונה שמו של יהושע בן נון בתורה? יהושע מוזכר לראשונה בפרשת בשלח כשהוא נבחר לנהל...

פרשת בהעלותך

- מהם שני הכלים בפרשתנו שנעשו 'מקשה אחת' – מגוש אחד – של מתכת? מהו הפריט הנוסף במשכן...

פרשת נשא

- א. איזה קרבן המוזכר בפרשה זו מכיל שעורה? ב. מהם שלושת המקומות הנוספים בהם מוזכרת בתורה שעורה...

פרשת במדבר

- בפרשה זו נערך מפקד של בני ישראל. היכן עוד נמנים בני ישראל בחומש במדבר? בפרשת פנחס, בשנה...

פרשת בחוקתי

- שמה של איזו פרשה כלול בשמה של פרשה זו? שמה של פרשת חוקת מחומש במדבר, כלול בשמה של פרשת...

פרשת בהר

- הר סיני מוזכר בפסוק הראשון בפרשה. מהם שני שמותיו האחרים של הר סיני? לאילו הרים נוספים בתורה יש...

פרשת אמור

- על איזה חטא בפרשה זו נענשים בשריפה? מהם ארבעת המקומות בתורה בהם אש משמשת כעונש? בפרשה זו,...

פרשת קדושים

- שמה של פרשתנו הוא קדושים. מהו המקום הראשון בתורה שבו מוזכרת קדושה, ומהו המקום השני בו היא...

פרשת אחרי מות

- מהם שלושת פריטי המשכן המוזכרים בפרשה זו, ובאיזה הקשר? שלושת הפריטים הבאים מופיעים מספר פעמים...

ההגדה של פסח

- ההגדה מתחילה במניית 15 הסימנים (קדש ורחץ וכו'), שמתארים את שלביו של ליל הסדר. איזו אות מופיעה...

פרשת מצורע

- מיהם שני האנשים שמסופר עליהם בתורה שלקו בצרעת? בפרשת שמות, בתיאור הסנה הבוער, מסופר שידו של...

פרשת תזריע

- פרשה זו עוסקת בהלכות מילה. א. מיהו האדם הראשון בתורה שנימול ע"י אביו? ב. מיהו התינוק...

פרשת שמיני

- פרשה זו מתחילה ביום השמיני של חנוכת המשכן. אילו שתי מצוות מהתורה ששייכות ליום השמיני רלוונטיות...

פרשת צו

- שמן של אילו פרשות, מלבד פרשה זאת, נכתב בשתי אותיות בלבד? (2 תשובות) בספר בראשית פרשת נח נכתבת...

פרשת ויקרא

- בפסוק הראשון בפרשה זו כתוב שה' קרא למשה לפני שהוא דיבר אליו. היכן עוד בתורה אלוקים קורא למשה...

פרשת פקודי

- איזה סוג של מטבע מוזכר בפרשה זו ורק עוד פעם אחת בתורה כולה (והיכן)? כל איש מבני ישראל היה צריך...

פרשת ויקהל

- בתחילת פרשתנו משה מקהיל (אוסף) יחד את כל עדת בני ישראל (שמות לה א). מהם שני המקומות הנוספים...

פרשת כי תשא

- מיהן שתי הדמויות מהתורה שמופיעות בפרשה זו בפעם הראשונה? בצלאל בן אורי, הממונה על בניית המשכן...

פרשת תצוה

- שמו של מי מופיע כמעט בכל פרשה בספרים שמות, ויקרא ודברים – אבל לא בפרשה זו? שמו של משה לא...

פרשת וארא

- למה קוראים בפרשתנו "מורשה" (מלשון ירושה). מה עוד נקרא בתורה "מורשה"? בפרשה...

פרשת שמות

- בני ישראל במצרים אולצו לייצר לבנים (שמות א יד). באיזה הקשר מוזכרות לבנים בפעם הראשונה בתורה? ...

פרשת תרומה

- מהן ארבע האותיות המשותפות לשמם של שלושה פריטים שונים במשכן? האותיות כ', פ', ר' ו-ת' מופיעות...

פרשת משפטים

- איזו מצווה בפרשתנו קשורה לדלת? באיזה מקרה מוזכרת דלת בספר בראשית? אם עבד עברי רוצה להמשיך...

פרשת יתרו

- איזו פרשה, מלבד פרשת יתרו, קרויה על שמו של אדם שאינו מקרוביו של אברהם אבינו? פרשות נח ובלק...

פרשת בשלח

- מי מבניו של יעקב מוזכר בפרשה זו? בפרשתנו משה מוציא את עצמותיו של יוסף ממצרים (שמות יג יט). ...

פרשת בא

- מתי בפרשה זאת שרר חושך במצרים, מלבד במכת חושך? במכת ארבה, נחיל הארבה כיסה את כל השמים, והחשיך...

פרשת ויחי

- יעקב התגורר במצרים במשך 17 שנים, היכן עוד מוזכרות 17 שנים בחומש בראשית? פרשת וישב נפתחת בכך...

פרשת ויגש

- באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו המספר 5? (3 תשובות) יוסף מבשר לאחיו שעדיין נותרו 5 שנות רעב (בראשית...

פרשת מקץ

- מה קורה בפרשה זו אחרי שנתיים? מה עוד קורה בחומש בראשית אחרי שנתיים? (שתי תשובות) פרעה חולם את...

פרשת וישב

- מלבד הכתונת שיעקב הכין ליוסף, היכן עוד בתורה מדובר על הכנת כתונת? מי לבש כתונת פסים...

פרשת וישלח

- פרשה זאת מתחילה במילים "וישלח יעקב מלאכים [שליחים]" אל עשיו. איפה כתוב בתורה...

פרשת ויצא

- אחרי שיעקב חולם את חלומו, הוא נודר נדר (בראשית כח כ). מי עוד נודר (לא נשבע) בתורה, והיכן? ...

פרשת תולדות

- באילו הקשרים מופיע המספר 40 בפרשה זו? (שתי תשובות) יצחק נושא את רבקה בגיל 40 (בראשית כה כ)....

רוצים לדעת יותר?

הרשמו עכשיו לניוזלטר הדו-שבועי שלנו

מדיניות פרטיות