לחצו כאן כדי לעבור לתחילת המאמר
הצטרפו לניוזלטר השבועי

לקבלת עדכונים באימייל
קורס מזורז בהיסטוריה יהודית 5 – הארץ המובטחת

קורס מזורז בהיסטוריה יהודית 5 – הארץ המובטחת

אלוקים נתן לאברהם ומשפחתו את ארץ ישראל, כמעבדה לייצור עם למופת.

מאת

סיפור העלילה היהודי מתחיל בחומש "בראשית" (פרק יב), כאשר אלוקים מדבר לראשונה אל אברהם וממשיך עד סוף הספר, בו מתוארת פטירתם של יעקב ויוסף. הדרך הטובה ביותר להמחיש פרק זה בסיפור העלילה שלנו, היא לתארו כהתפתחותה של "משפחת- ישראל", אשר בחומש "שמות" תהפוך ל"עם".

בפרק הקודם של סדרת מאמרים זו, כאשר שלח אלוקים את אברהם למסעו, בחנו את המודלים שנבנו על מנת לעצב את ההיסטוריה.

אברהם נולד באור כשדים, בארם נהריים (עיראק של ימינו) ואחר-כך העתיק יחד עם משפחתו את מקום מושבו לחרן (צפון סוריה/דרום טורקיה של ימינו). שם ניתן לו הצו האלוקי ללכת לכנען, הארץ המובטחת, אשר עתידה להפוך לארץ ישראל.

 

ויאמר ה' אל אברם: "לך לך מארצך… אל הארץ אשר אראך" (בראשית א:יב)

 

צו זה מהווה אמירת מפתח והבטחה, הנשנות מספר פעמים. לדוגמא:

 

ביום ההוא, כרת ה' את אברם ברית, לאמור: "לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. את הקיני, ואת הקניזי, ואת הקדמוני; ואת החיתי, ואת הפריזי, ואת הרפאים; ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי ואת היבוסי"(בראשית טו:יח-כא)

 

"ונתתי לך ולזרעך אחריך, את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוקים" (בראשית יז:ח)

 

מכך אנו למדים כי הקב"ה, התורה וארץ ישראל – חד הם. או במלים אחרות – היהדות היא כל אלו יחד.

מכך אנו למדים כי הקב"ה, התורה וארץ ישראל – חד הם. או במלים אחרות – היהדות היא כל אלו יחד. ארץ ישראל איננה מהווה "בונוס" או שכר עבור טרחה כלשהי. אלוקים לא אמר לאברהם: "בא היה לצדי ואם המונותיאיזם יתפשט בכל רחבי העולם, אזכה אותך במנה הגונה של נכסי דלא ניידי". ארץ ישראל היא בעצם מעבדת ייצור שאברהם ומשפחתו קבלו, על מנת ליצור בה עם, שיהווה דוגמא ומופת לעולם כולו.

אתר מוכשר לקבלת רוחניות

ארץ ישראל הנה מקום מיוחד במינו; זהו המקום היחיד על פני כדור הארץ בו יכול העם היהודי למלא את משימתו. עם סגולה, עם לדוגמא, לא יכול היה להתהוות בשום מקום אחר. חשוב אפוא מאד להבין את הקשר של העם היהודי לארצו.

אחת הנבואות החוזרות ונשנות ביותר היא: "אם לא תשמור את התורה, הארץ תקיא אותך! "

אבל, האצילות מחייבת ומאחר וזהו מקום מיוחד, המוכן לרוחניות ובעל פוטנציאל אדיר, הוא גם מקום שמחייב התנהגות מיוחדת. הארץ ניתנה לעם ישראל, אך ורק עבור המשימה המוטלת עליהם. באם ינטשו את משימתם, הם יאבדו את הזכות עליה! זהו לקח חשוב בהיסטוריה היהודית ההולך ומתממש, וזו היא גם אחת הנבואות החוזרות ונשנות ביותר: "אם לא תשמור את התורה, הארץ תקיא אותך! "

במשך כל החלק הראשון של התורה, מדבר אלוקים תדירות אודות מסירת ארץ ישראל לעם ישראל וחוזר ומאשר כוונה זו.

ואכן רש"י, פרשן התנ"ך הגדול בן המאה ה-11, שואל כבר על הפסוק הראשון של התנ"ך: מדוע מתחיל אלוקים עם סיפור בריאת העולם? הלא אם התנ"ך הנו ספר הדת של עם ישראל, מדוע לא להתחיל אותו עם סיפור יצירת העם ולפנות ישירות לסיפור יציאת מצרים. שהרי אז הופכים בני ישראל לעם, מקבלים את התורה, ובאים לארץ?

ורש"י עונה, בצטטו מתוך התורה שבעל-פה, כי בעתיד תבאנה אומות העולם לעם היהודי בהאשמה: "גזלנים אתם". ארץ ישראל איננה שלכם, שדדתם אותה מן הכנענים! לכן, על מנת למנוע זאת, מתחיל אלוקים את התורה עם סיפור בריאת העולם, כדי לבשר לו: "אני בורא העולם. הכל שלי ואני בחרתי לתת את ארץ ישראל לעם היהודי!".

טענות של כיבוש

כל אומה אחרת בעולם מבססת את זכותה על ארצה בעזרת כיבוש. הגיע עם (למשל, האנגלים או הספרדים), הכניע את ילידי המקום (למשל, האינדיאנים) ,לקח את הארץ, יישב אותה והעניק לה שם חדש (למשל, ארצות הברית של אמריקה). "כוח הזרוע הוא הקובע!", היא הטענה של כל האומות כמעט, במהלך ההיסטוריה.

העם היהודי לעומת זאת, מבסס את טענתו על הבטחה אלוקית וזו היא טענה מוסרית. שאם לא כן, הטענה היחידה שיכולה להעלות מדינת ישראל העכשווית היא, כי זכותה על הארץ נובעת אך ורק מכוח הזרוע ואין לה כל זכות אחרת עליה.

עניין בעל חשיבות יתרה וחיוני למדינת ישראל – אשר איננה מדינה דתית ורחוקה מאד מערכים יהודיים – הוא להכיר בעובדה, כי התורה מציידת את היהודים בטענה מוסרית על ארץ ישראל.

ישמעאל

לאחר שאברהם מגיע לארץ המובטחת, הוא ניצב בפני דילמה. שרה אשתו עקרה, והיא חפצה להעניק לו בן. היא מציעה על כן כי אברהם ייקח אישה נוספת, את הגר.

למרות שהגר היא בתו של פרעה, היא העדיפה לעזוב את ארמון המלכות המצרי בכדי להצטרף למסעותיו של אברהם, כשפחתה של שרה.

אברהם לוקח אפוא את הגר כאשתו השניה וממנה עתיד להיוולד לו בן שיקרא ישמעאל.

ישמעאל לא יחפוץ לשאת בנטל משימתו של אברהם. הוא ילך לדרכו וייסד שושלות יוחסין משל עצמו; סיפור מעשה זה מונצח כולו בתורה, בספר בראשית, פרק טז.

אנו עתידים אם כך לחזות בהיסטוריה האנושית, בשתי דתות מונותיאיסטיות נוספות אשר יופיעו בהמשך, לאחר שהיהדות תעמוד כבר על כנה יותר מאלפיים שנה: האיסלאם והנצרות.

הערבים, על פי מסורתם העצמית ובהתאם למסורת היהודית, הנם צאצאי ישמעאל.

דת האיסלאם נוצרה בקרב עמי ערב. הערבים, על פי מסורתם העצמית ובהתאם למסורת היהודית, הנם צאצאי ישמעאל, וכפי שאברהם התפרסם בגין הכנסת האורחים שלו, כך גם צאצאיו, הערבים, מתבלטים ביותר בזכות הכנסת האורחים שלהם.

נראה על כן כי למרות שישמעאל לא נושא בנטל המשימה של אברהם אין הוא יכול לברוח מגורלו המבורך, והעם היוצא ממנו מגיע לגדולה. אגב, התורה מציינת מפורשות כי ישמעאל עתיד להיות בעל חשיבות בעולם וכי יחסי איבה עתידים לשרור בינו ובין שאר העולם המתורבת:

 

"וקראת שמו ישמעאל… והוא יהיה פרא אדם; ידו בכל ויד כל בו; ועל פני כל אחיו ישכון" (בראשית יא' : יב - טז)

 

התחלה על-טבעית

כאשר ברור כי ישמעאל לא ייטול על עצמו את המשימה שיועדה לזרעו של אברהם, מבשר אלוקים לאברהם, בן ה-99, כי שרה אישתו, בת ה-90, עתידה להרות. כך נולד יצחק אבינו, בדרך ניסית ועל-טבעית.

בדרך הטבע לא היה עם ישראל אמור להתקיים בעולם. בדרך הטבע, לא היה אמור כלל לשרוד.

כפי שציינו קודם לכן, זוהי התכונה המופלאה המאפיינת את העם היהודי. בדרך הטבע לא היה עם ישראל אמור להתקיים בעולם. בדרך הטבע, לא היה אמור כלל לשרוד. מכל מקום, הוא שרד במהלך כל ההיסטוריה, והוא עדיין כאן.

לפני ששרה הרתה אומר אלוקים לאברהם:

 

"שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי אתו לברית עולם ולזרעו אחריו. ולישמעאל… הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאד מאד. שנים עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול. [אבל] את בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת" (בראשית יט' : יז - כא)

 

יצחק אפוא, הוא האדם אשר יבצע את המשימה שהוטלה על אברהם, השליחות שלמענה נבחר עם ישראל.

29/11/2003

מאמר 64 מתוך 68 בסדרת Jewish History (Hebrew)

אוהבים את האתר? עזרו לנו ליצור עוד מאמרים וסרטונים.
aish.co.il קיים אך ורק בזכות התמיכה שלכם.
התגובות למאמר הנן הדעות האישיות של כותביהן. התגובות מפורסמות בהתאם לשיקול הדעת של המערכת, אנא שמרו על שפה נקיה ואדיבה.

למאמר זה התפרסמו: 5 תגובות ב-4 דיונים

(4) צביקה, 14/4/2010 13:43

טענה מוסרית

"העם היהודי לעומת זאת, מבסס את טענתו על הבטחה אלוקית וזו היא טענה מוסרית." אשמח להבין כיצד זו טענה מוסרית? הרי הויכוח הוא עם לא מאמינים באלוהים בכלל או באלוהים הזה בפרט, אז מה המוסרי בטענה שכולה מתבססת על אמונה בכוח שמיימי שאין שום הוכחה מדעית אובייקטיבית לקיומו בכלל. מה מוסרי פחות בטענת נגד של מישהו שהוא קיבל הבטחה אחרת מאלוהים אחר? האם אתה היית מפנה דירתך/ ארצך למישהו אחר שהיה מגיע עם מגילה עתיקה שבה כתוב שאלוהים נותן לך ולצאצאיך את דירתך? נו באמת...

יוני, 29/3/2012 11:28

לאדון צביקה

אתה טיפש הנך לא מאמין ביהדות!

(3) רוני, 16/12/2006 15:59

תודה

תודה רבה!

(2) שלמה, 18/9/2005 08:28

דוקא כן!

דוד המלך שלט בתפסח, שהיא עיר על גדת הפרת (בערך איפה שנמצא מאגר אסאד).
נוסף על כך חמת היתה ממלכת חסות של דוד והיא השתרעה בערך ממאגר אסאד ועג הרי הטאורוס והלבנון.

(1) אנונימי, 14/8/2004 07:29

הארץ המובטחת

לפי הכתוב, הארץ המובטחת צריכה להגיע עד לנהר הגדול נהר פרת. כיצד זה שמעולם לא התקרב גבולה הצפוני של ממלכת ישראל, גם לא בימי דוד ושלמה, לנהר הפרת?
צאצאי ישמעאל כן יושבים שם. האם יתכן כי כך קוימה ההבטחה לאברהם?

תגובה למאמר:

  • כתובת האימייל לא תוצג.


  • 2000
שלח תגובה
stub